Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Calendario Laboral 23/24

Festius nacionals i de la Comunitat Valenciana
1 de gener . Any nou 
6 de gener.  Epifania del Senyor (Reys)
19 de març. Sant Josep 
29 de març  Divendres Sant 
1 d’abril  Dilluns de Pasqua 
1 de maig Festa del Treball 
24 de juny San Juan (Retribuït no recuperable)
15 d’agost Assumpció de la Verge 
9 d’octubre Dia de la Comunitat Valenciana 
12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre Festa de Tots Sants 
6 de desembre  Dia de la Constitució
25 de desembre  Nadal 
* El dia 6 de gener dissabte, es compensa amb el dilluns 24 de juny .
.

 

Festius locals 
22 de gener  València (Sant Vicent Màrtir) 
8 d’abril Gandia i València (Sant Vicent Ferrer) 
20 d’abril Alcoi (Dissabte) 
22 d’abril  Alcoi 
30 de setembre Gandia (Sant Francesc de Borja) 

 

Festius locals a la UPV i d’àmbit de les Administracions Públiques 
18 de març  Gandia i València
19 d’abril Alcoi 
24 de desembreAlcoi, Gandia i València (Diumenge)
31 de desembre Alcoi, Gandia i València (Diumenge)
Per als serveis centrals, s’estableix com a dia del patró el 15 de març.

 

Reducció de jornada de festes locals 

14 i 15 de març Gandia i València
20 de març Gandia i València 
17 i 18 d’abrilAlcoi
23 d’abril Alcoi 
Per a les localitats de València i Gandia, la reducció s’aplicarà en dues hores diàries durant els dies 14 i
15 de març. El dia 20 de març la reducció serà de dues hores i trenta minuts.
Para las localidades de Valencia y Gandia, la reducción se aplicará en dos horas diarias durante los días
14 y 15 de marzo. El día 20 de marzo la reducción será de dos horas y treinta minutos.

 

Reducció de jornada d’estiu 
En el període comprès entre els dies 1 de juny i 15 de setembre, tots dos inclosos, el personal pot reduir
la jornada laboral en 42,5 hores, a raó d’una hora diària con a màxim.
El personal que opte per no reduir la jornada laboral pot acumular aquestes hores en jornades completes
que pot utilitzar a partir de l’1 de juny, data a partir de la qual es genera el dret, fins al final de l’any.

 

Dies per assumptes propis 

Als campus d’Alcoi, Gandia i València es disposarà de 6 dies per assumptes propis.

Als campus de València i Gandia s’incorpora 1 dia de permís addicional per coincidir en dissabte el dia

festiu 12 d’octubre.

Al campus d’Alcoi s’incorporen 2 dies de permís addicional per coincidir en dissabte o diumenge els dies

festius 12 d’octubre, i 20 d’abril.